Associació paraula-idea

   Sigueu o no grans aficionats als passatemps, sabreu que una paraula pot ser definida de formes molt diverses, algunes de ben enrevessades i curioses que fan treballar el cervell i fan funcionar el que hem anomenat «associació paraula-idea».
   Veiem, per exemple, aquesta definició que dóna el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra: “moble que consisteix en una peça llisa i plana sostinguda horitzontalment per tres o mes peus o petges, que serveix per a menjar, escriure, treballar, jugar, etc.”. Una altra definició: “Ens espera ben guarnida a l’hora de dinar”. I una tercera: «no es mou i la parem». Com és evident, ens estem referint a la paraula “taula”. En la tercera definició hem jugat amb el doble sentit del verb «parar», que associat amb la paraula «taula» significa «guarnir». D’altra banda, és evident que no podem aturar (que és l’altre sinònim de «parar») una cosa que no es belluga. Per tant, cal tenir una certa obertura mental, una amplitud de pensament, que ens permeti d’arribar a trobar o deduir una paraula partint de definicions més o menys complicades.
   Com més accepcions conegueu d’una idea o d’una paraula, més fàcil us serà aconseguir aquesta fita. Això, si no es té molta práctica, resulta un xic dificil al començament i pot desanimar fins que no et familiaritzes amb l’estil propi de cada autor, però mica en mica, s’arriba a agafar soltesa i fins i tot resulta divertit.
    Uns dels passatemps més representatius de l’associacionisme entre la paraula i la idea són els mots encreuats.

Escribir comentario

Comentarios: 0