Què és?

TRIQUI-TRACA és una activitat de jocs i entreteniments fàcils de resoldre, creats en gran format i coberts de plàstic perquè es puguin esborrar fàcilment un cop resolts. Els passatemps són de tipus divers i de dificultat variada. Es poden adequar a totes les edats: des dels cinc o sis anys fins a la gent gran.

L'activitat està dissenyada perquè hi pugui participar un grup gran durant un matí o una tarda; s'adapta, però, a totes les condicions del grup que la fa: durada, nivell de dificultat, nombre de participants, etc.
És una proposta per fomentar la participació, els entreteniments i l'ús de la llengua catalana.

TRIQUI-TRACA participa i organitza activitats i tallers per a col·lectius (Escoles, Instituts, Associacions, Universitats, Ajuntaments, Centres de Normalització Lingüística, Fires, Festes populars, etc. ) amb el material realitzat per ENIGMA CARD, pionera a Catalunya en la creació d'entreteniments des de l'any 1979 i com a editorial des de 1994 de les publicacions en català (PASSATEMPS, KMOTS, TRENCABANYES i POTI-POTI) i que col·labora per a molts mitjans de comunicació (revistes, diaris, suplements, butlletins, ràdio, televisió i internet).

 On i qui...

Al gimnàs, al pati, en un passadís ample:

- instituts - setmanes culturals - activitats de dinamització lingüística - casals d'estiu.

Al carrer, en una plaça, en un espai ampli:

- ajuntaments - Sant Jordi - fires - festes culturals.

En un espai adequat, obert o tancat:

- col·lectius diversos - jornades de professors - trobades.

Passatemps

VISUALS:
- dibuixos per punts
- laberints
- diferències
- jeroglífics 3-D...


 LÒGICS:
- problemes de lògica
- problemes numèrics
- relacions
- sèries...


LINGÜÍSTICS:
- sopes de lletres
- encreuades
- jeroglífics
- autodefinits ...

Habilitats

Resoldre passatemps és aprofitar el temps per desenvolupar moltes habilitats. (BLOG)

 1. Agilitat mental
 2. Anàlisi
 3. Anàlisi fonètica
 4. Associació paraula-idea
 5. Automatismes numèrics
 6. Capacitat deductiva
 7. Capacitat simbòlica
 8. Classificació
 9. Comprensió lectora
 10. Concentració
 11. Coneixements
 12. Coordinació viso-motriu
 13. Discriminació
 14. Memòria visual
 15. Orientació espacial
 16. Ortografia
 17. Raonament
 18. Relació combinatòria
 19. Síntesi
 20. Visualització simètrica
 21. Vocabulari